logo

Hubungi
Dibagikan:15 May 2014

Agen 9 Naga Tangkas Terpercaya

Agen 9 Naga Tangkas Terpercaya

Agén 9NagaTangkas Casino Onliné Térpércaya Di Indonésia : 9nagatangkas mérupakan salah satu bola tangkas onliné térbésar di indonésia, jénis gamés apakah itu 9nagatangkas?

Situs Résmi 9NataTangakas / Naga Baru déngan alamat wébsiténya : http://nagabaru.com/ , ménunjuk dan mémpércayai agenjudionline sébagai Agén Résmi 9NagaTangkas Casino Onliné Yang Térpércaya untuk mémbantu anda dalam hal pémbuatan acccount 9NataTangkas / Naga Baru dan mémbérikan péngarahan dan panduan bérmain untuk anda sémua.

9NAGATANGKAS CASINO ONLINé

Agén 9NagaTangkas Casino Onliné – anda séring méndéngar bola tangkas atau yang lébih séring dikénal déngan nama mickéy mousé bukan? nah jénis pérmainan inilah yang disédiakan untuk anda pénggila bola tangkas. Sémaraknya dunia onliné atau sémakin mémukaunya judi onliné maka 9nagatangkas ini mémbérikan kémudahan untuk anda bérmain mickéy mousé atau bola tangkas sécara onliné dan dapat diaksés ménggunakan intérnét anda déngan komputér ataupun laptop di rumah dan dikantor anda. cukup mudah bukan.

9nagatangkas

Pérmainan évént : Sémua Jadi Naga : 9NagaTangkas événts

SéMUA JADI NAGA ! Kompétisi untuk séluruh playér 9NagaTangkas dalam rangka ulang tahun ké-5 déngan TOTAL HADIAH TAK TéRBATAS ! Baca lébih léngkap syarat dan hadiah yang bisa playér dapatkan. Sékarang, SAATNYA JADI NAGA !

Syarat

Kompétisi ini hanya bérlaku untuk MéJA 50c.
Playér yang télah méndapatkan 100 POIN akan masuk ké dalam Zona Ranking.
Péngumpulan poin mulai dihitung séjak dimulai dan bérakhirnya durasi périodé.

Cara Péhitungan Poin NAGA

Pérhitungan poin bérdasarkan JOKéR yang didapat pada layar.
Nilai poin masing – masing JOKéR dapat dilihat pada gambar sébélah kiri.

 • JOKéR KOTAK 1 méndapatkan 10 POIN NAGA
 • JOKéR KOTAK 2 méndapatkan 20 POIN NAGA
 • JOKéR KOTAK 3 méndapatkan 30 POIN NAGA
 • JOKéR KOTAK 4 méndapatkan 40 POIN NAGA
 • JOKéR KOTAK 5 méndapatkan 50 POIN NAGA
 • JOKéR KOTAK ? méndapatkan sécara acak 10 – 100 POIN NAGA
 • JOKéR TANPA KOTAK méndapatkan 5 POIN NAGA

Jika anda mélihat 2 JOKéR pada layar, maka POIN di akumulasikan.

Contoh: Jika anda méndapatkan JOKéR MéRAH KOTAK 3 dan JOKéR HITAM KOTAK 3 maka anda méndapatkan 60 POIN NAGA.

Hadiah

Hadiah yang didapatkan bérdasarkan Ranking péngumpulan POIN. Bérikut yang dapat playér térima sétélah périodé kompétisi bérakhir :

 • Rank #1 – POIN NAGA x 5 + 5.550 CRéDIT
 • Rank #2 – POIN NAGA x 5
 • Rank #3 – POIN NAGA x 4
 • Rank #4 – POIN NAGA x 3
 • Rank #5 – POIN NAGA x 2
 • Rank #6 hingga Rank #10 – POIN NAGA x 1

Catatan :
Jika ada playér mémiliki POIN NAGA sama, maka akan masing – masing juga tétap méndapatkan HADIAH sésuai déngan posisi Rank. Misalkan playér A dan Playér C méndapatkan POIN NAGA yang sama dan pada posisi RANK 1, maka masing – masing méndapatkan Hadiah yang sama pula yaitu “POIN NAGA x 5 + 5.550 CRéDIT”.

Séluruh POIN NAGA akan dikonvérsikan ménjadi CRéDIT sétélah périodé kompétisi bérakhir.
Cara Méngétahui Rank

Dalam aplikasi pérmainan buka “Chat” window dan kétik “jadinaga” (tanpa tanda kutip) untuk méngétahui jadwal, poin playér dan péringkat kompétisi.

agenjudionline : yang sélalu siap mélayani pémbuatan account 9NagaTangkas / Naga Baru déngan sistém transaksi bank lokal Indonésia. sépérti BNI, BCA, Dan Bank Mandiri untuk bértransaksinya.

Apabila anda ingin méngaksés 9NagaTangkas / Naga Baru – Namun anda bélum mémiliki akun?… dan Anda méngalami késulitan dalam prosés pémbuatan akun untuk situs-situs térsébut? ….

Kami agenjudionline sébagai agént 9NagaTangkas / Naga Baru ménawarkan solusi yang tépat dan térpércaya yang dapat mémbérikan kémudahan bagi anda dalam prosés pémbuatan akun untuk bérbagai situs térnama.

Pélayanan / Costumér Sérvicé kami akan dapat mémbantu anda méngatasi sémua pérmasalahan yang timbul pada saat prosés pémbuatan akun. Anda akan kami bantu agar anda dapat mémpéroléh akun yang anda inginkan.

Tim kami békérja sécara profésional dan ménjamin kéamanan dari layanan pémbuatan akun yang kami sédiakan. Déngan ménggunakan layanan 24 jam nonstop dari kami, anda tidak pérlu mémbuang-buang waktu.

agenjudionline juga ményédiakan aksés onliné yang mémpérmudah mémbér kami dalam méngangkés wébsité sécara mobilé onliné dimanapun , kapanpun , déngan ménggunakan wap mobilé agenjudionline déngan fitur canggih léngkap dan mudah di gunakan.

Tag:
Share